A je to tu. Oficiálne som späť na palube. Zapísali sme sa. A mohli sme začať venovať jednej z najroztomilejších činností - tvorbe rozvrhu. Ešteže že sme mali k dispozícii prehľadný tabuľkový systém ais, tútorov a odporúčanú študijnú cestu.Ako to ale na špecke špeciálnej býva, aj relaxačnú tvorbu rozvrhu sprevádza pár... ehm... komplikácii... A tak sme zistili že aj keď si môžeme urobiť rozvrh tak si nemôžeme urobiť rozvrh.halden